Winkelwagen

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Voetbalzuil.nl en haar klanten.

2. Bestellingen

2.1 Door een bestelling te plaatsen bij Voetbalzuil.nl gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 Voetbalzuil.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van onjuiste prijsvermeldingen, voorraadtekorten of andere omstandigheden buiten onze controle.

3. Levering

3.1 Voetbalzuil.nl streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Leveringstermijnen zijn echter slechts indicatief en niet bindend, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op de klant op het moment van levering.

4. Prijs en Betaling

4.1 Alle prijzen op de website van Voetbalzuil.nl zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Producten blijven eigendom van Voetbalzuil.nl totdat de volledige betaling is ontvangen.

5. Retourbeleid

5.1 Voor informatie over ons retourbeleid verwijzen we naar onze aparte retourpagina.

6. Garantie

6.1 Voor informatie over onze garantievoorwaarden verwijzen we naar onze aparte garantiepagina.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Voetbalzuil.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of diensten.

8. Klachten

8.1 Klachten over onze producten of diensten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Voetbalzuil.nl.

9. Toepasselijk Recht

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Voetbalzuil.nl en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing.

UNIEK DESIGN VOOR ELKE CLUB